Declaracions
de la renda

Fins al 30 de juny de 2022 hi ha termini per
realitzar la declaració de renda corresponent a
l’exercici 2021.

Ara ja pot pagar les
seves gestions a les nostres oficines.

Està obligat a presentar la declaració, si es troba en almenys una de les següents situacions:

 • Ha ingressat per rendiments del treball depenent (o per pensions, siguin o no de la Seguretat Social) més de 22.000€, si procedeixen d’un sol pagador, o 14.000€ si ha tingut més d’un pagador
 • Si ha tingut rendiments del cabdal mobiliari (interessos, rendiments d’accions, etc.) subjectes a retenció o guanys patrimonials (venda d’immobles, accions…) fins a un límit conjunt de 1.600€.
 • Si disposa de més d’un immoble (pàrquing, segona residència…), si el rendiment imputat supera 1.000€.
 • Si ha obtingut rendiments del cabdal mobiliari no subjectes a retenció (lletres del tresor) o subvencions a l’habitatge amb el límit conjunt de 1.000€, conjuntament amb altres rendiments.
 • Si té dret a algun tipus de deducció, com per adquisició d’habitatge habitual, família nombrosa, monoparantal o discapacitat a càrrec.
 • Si té un immoble llogat

Honoraris

 • “Normal” (sou + lloguer o hipoteca): 30€. Conjunta 2 sous: 40€
 • Sou + lloguer cobrat: 60,50€ + 12,10€ a partir del segon lloguer
 • Compravendes (accions, immobles, etc.): A partir de 72,60€ (es valorarà en funció de la documentació i es pressupostarà si és més).
 • Autònoms:
  • Amb quota mensual: 70,18€
  • Sense quota mensual: 78,65€
 • No obligats recurrents: 10€

Tots els preus són amb IVA inclòs

Rafael Martínez Turró

El Palacio del Bebé

Valorem la flexibilitat i el seu coneixement a l'hora de reorganitzar l'estructura empresarial dels nostres negocis...

Albert Luque

exfutbolista professional

Assessoria Vallparadís ha estat el meu assessor fiscal i tributari de referència des de l'inici de la meva carrera i de les meves empreses actualment. Sempre he confiat en ells...

Antonio Yeste

YesteGrupo

Amb més de 300 treballadors en nòmina en el grup i múltiples equips acabant o iniciant obres cada setmana, Assessoria Vallparadís és el nostre millor aliat des de 1995...

Anna Bullich i Rafael Hernández

Indi arquitectura

Indi arquitectura va nèixer de la mà de l'Assessoria Vallparadís, com a autònoms ja érem clients seus de feia anys, l'acompanyament, assessorament i bona comunicació...

Toni Palet

Gremi de la Construcció del Vallès

Col·laboro amb Assessoria Vallparadís des de 1987. He superat ja diversos booms i crisi propis del sector de la construcció i sempre han estat al meu costat amb la major eficàcia...

CA