Declaracions
de la renda

Fins al 30 de juny de 2021 hi ha termini per
realitzar la declaració de renda corresponent a
l’exercici 2020.

Ara ja pot pagar les
seves gestions a les nostres oficines.

Està obligat a presentar la declaració, si es troba en almenys una de les següents situacions:

 • Ha ingressat per rendiments del treball depenent (o per pensions, siguin o no de la Seguretat Social) més de 22.000€, si procedeixen d’un sol pagador, o 14.000€ si ha tingut més d’un pagador
 • Si ha tingut rendiments del cabdal mobiliari (interessos, rendiments d’accions, etc.) subjectes a retenció o guanys patrimonials (venda d’immobles, accions…) fins a un límit conjunt de 1.600€.
 • Si disposa de més d’un immoble (pàrquing, segona residència…)
 • Si ha obtingut rendiments del cabdal mobiliari no subjectes a retenció (lletres del tresor) o subvencions a l’habitatge amb el límit conjunt de 1.000€.
 • Si té dret a algun tipus de deducció, com per adquisició d’habitatge habitual, família nombrosa, monoparantal o discapacitat a càrrec.

Documentació
necessària

 • Certificat de retencions del treball o pensió.
 • Rebuts de l’IBI (contribució) de tots els immobles de la seva propietat.
 • Una part del Pla PIVE tributa a Hisenda: la quantitat aportada pel Govern com a ajuda per a la compra d’un cotxe nou sí apareixen reflectits a la declaració de la Renda del benefactor.
 • En cas de venda d’algun immoble, escriptures d’adquisició i venda del mateix, i totes les despeses que s’haguessin liquidat, inclosa la plusvàlua.
 • En cas de dret a deducció per llars d’infants (fins a 1.000€ anuals) es presenta via declaració de renda (no hi ha pagament anticipat).
 • Certificats bancaris de rendiments del capital mobiliari (interessos…) i de tots els moviments d’accions o qualsevol altre tipus de producte financer.
 • Si té rendiments d’activitats, relació d’ingressos i despeses (desglossats) de l’exercici.
 • Documents acreditatius dels pagaments efectuats per adquisició d’habitatge habitual, comptes estalvio habitatge i plans de pensions.
 • Justificant de donatius.
 • Lloguers.
 • Per a nous clientes: DNI i data caducitat, IBAN i declaració de renda anterior

Rafael Martínez Turró

El Palacio del Bebé

Valorem la flexibilitat i el seu coneixement a l'hora de reorganitzar l'estructura empresarial dels nostres negocis...

Albert Luque

exfutbolista professional

Assessoria Vallparadís ha estat el meu assessor fiscal i tributari de referència des de l'inici de la meva carrera i de les meves empreses actualment. Sempre he confiat en ells...

Antonio Yeste

YesteGrupo

Amb més de 300 treballadors en nòmina en el grup i múltiples equips acabant o iniciant obres cada setmana, Assessoria Vallparadís és el nostre millor aliat des de 1995...

Anna Bullich i Rafael Hernández

Indi arquitectura

Indi arquitectura va nèixer de la mà de l'Assessoria Vallparadís, com a autònoms ja érem clients seus de feia anys, l'acompanyament, assessorament i bona comunicació...

Toni Palet

Gremi de la Construcció del Vallès

Col·laboro amb Assessoria Vallparadís des de 1987. He superat ja diversos booms i crisi propis del sector de la construcció i sempre han estat al meu costat amb la major eficàcia...

CA