Avís legal

L’informem que el Responsable d’aquesta Pàgina Web és:

  • Denominacio: ASSESSORIA VALLPARADÍS, S.L.
  • NIF: B60285715
  • Adreça: Avinguda Parlament, 1, 08225, Terrassa, Barcelona
  • Email de contacte: info@vallparadis.com
  • Telèfon: 937 355 444
  • Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 25.478, Foli 162 Full número B-89.041, Inscripció 5ª.

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.

CA